19.12.2014
Annonser
Annonse

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

REINHALDAR VED KALVÅG OPPVEKST
STILLING MED SAKSNR  12/1211

Ved Kalvåg oppvekst er det ledig eit 56 % vikariat som reinhaldar frå snarast, og med moglegheit for fast tilsetjing seinare.

Vi søkjer etter ein fleksibel og ansvarsfull medarbeidar med evne til å arbeide sjølvstendig. Den som vert tilsett bør ha fagbrev innan reinhald, men andre med relevant arbeidserfaring kan og søkje.
Nærare opplysingar om stillinga får du ved å vende deg til driftssjef Isak Berle,
tlf. 95 98 29 55.

Bremanger kommune kan tilby:
God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening
 
SØKNADSFRIST: 11.06.2012

 

Kommentarer er stengt.

Bremanger kommune


BNR
Bremanger